Krkonošský survival
Čeština English

Krkonošský survival

Pravidla

Krkonošský survival je týmový závod pro osoby starší 18 let. Týmy musí být tříčlenné. Jsou kategorie MUŽI, ŽENY a MIX. Mix znamená, že v družstvu musí být zastoupena obě pohlaví. 1+2 nebo 2+1.

START ZÁVODU JE V PÁTEK 15. BŘEZNA 2019 ve 22:00. Závodníci odjedou autobusy na start, na místo max. 30km od cíle. Od Kary autobusy odjedou ve 21:00 !

Prezentace proběhne na Kaře mezi 18:00 a 20:20. Doporučujeme včasný příjezd! Rozprava proběhne v 20:25 před chatou Kara, za nutné účasti kapitánů.

Cíl je 16.3. v 18:00 u chaty Kara. Za pozdní příchod je penalizace. Týmy získávají body za navštívení kontrol v terénu. Bodové hodnoty kontrol jsou v rozmezí 100 – 500b. Budou vytištěny též na mapách. Body je možno získat také za disciplíny. Těmi jsou měřený úsek na běžkách, lezení, noční orientační běh, časovka do vrchu apod. Za jednotlivé doplňkové disciplíny lze získat až 800b. Pravidlo pro hodnocení bude upřesněno před startem.

Celý tým musí být stále pohromadě, max. v okruhu 50m. Tým si sám volí, kdy a kde použije sněžnice, běžky nebo „pouze“ boty. Sněžnice ani běžky nejsou povinné. Je ale plánován měřený úsek na běžkách. Jeho neabsolvováním na běžkách přichází tým o možnost získat body za stanoviště v tomto úseku a za disciplínu (rychlost absolvování celého úseku).

Tým musí mít po celou dobu závodu povinnou výbavu! Při nesplnění této podmínky nebudete vpuštěni na start, při chybějících částech v průběhu závodu Vám bude připočtena velká penalizace! Povinnou výbavou každého člena je: občanský průkaz nebo pas / zapnutý funkční mobilní telefon / čelovka funkční po celou dobu závodu / sedací úvazek / zámková karabina / 2 smyčky (1 – 1,5m dlouhé) a 2 obyčejné karabiny / NRC alufolie (min. 150×200cm) / píšťalka (po dobu závodu na dosah, pro okamžité použití) / buzola nebo kompas, alespoň 1ks v týmu kvalitní / zavírací nůž s ostřím alespoň 5cm dlouhým / alespoň 100Kč (na občerstvení) / silný igelitový sáček na odpadky, alespoň 20×20cm / startovní číslo (dostanete před startem) viditelně umístěné přes POSLEDNÍ vrstvu oblečení (po celou dobu závodu). Tým pak musí mít u sebe 1 náhradní čelovku a lékárničku, která obsahuje minimálně 2× neelastický obvaz, 2× elastické obinadlo, 1× gumové škrtidlo, 1 balíček analgetik (typu Ibuprofen 400mg – min. 8 pilulek), 4× náplast, 30ml dezinfekčního prostředku. Dále doporučujeme (dle počasí a situace) běžky, sněžnice, hůlky, nádobu na tekutiny, zásobu jídla, další sáček na odpadky, foťák, náhradní oblečení, reflexní prvky na oblečení a na batohu a další výbavu obvyklou pro tento typ aktivit.

Po startu bude tzv. prolog – noční orientační běh. Postup mezi kontrolami týmy absolvují v povinném pořadí, abys se rozptýlily do okolí stejnoměrně. Každý dostane vlastní instrukce s předepsaným postupem. Plánuje si a volí vlastní postup. Nezávisle na ostatních. Stanoviště s disciplínou budou mít omezenou „otevírací dobu“. Popis činnosti a způsob bodového hodnocení na stanovištích s disciplínou bude vyvěšen u startu disciplíny. Před startem vlastního závodu také na chatě Kara. Časové okno všech stanovišť bude uvedeno přímo v mapě. Na všech stanovištích budou kleště s označením stanoviště (čísla 1 – 50) a s malým orienťáckým „lampionem“. Vždy naleznete také dřevěné kolečko na řetězu. Vypadá TAKTO. Na kolečku bude uvedena skupina 3 znaků (číslice či písmena), které vždy posíláte formou SMS. Pro započtení konkrétní kontroly je bezpodmínečně nutné mít tuto kontrolu správně oraženou na týmové kartě. Dále: pokud bude dvěma (a více) stanovištím chybět správná SMS, nebudou tato stanoviště uznána. Tolerujeme tedy max. 1 nesprávnou nebo chybějící SMS. Bez výjimky! Po každé vaší správné odpovědi přijde potvrzovací SMS. Při chybné zprávě obdržíte hlášení o chybě. SMS se zasílají průběžně, ne těsně před příchodem do cíle!

V průběhu závodu nesmíte použít žádný jiný dopravní prostředek než vlastní nohy. Ani lanovku! Max. s pomocí sněžnic nebo běžek. Nelze spolupracovat s jinými týmy za účelem získání bodů! Spolupráce týmů (kromě zdravotní pomoci) povede k diskvalifikaci. Také plánovaná pomoc jiných osob neúčastnících se survivalu je zakázána. M.j. nelze přijmout a využívat vybavení či potraviny od třetích osob, které bylo předem či telefonicky (apod.) domluveno. Náhodná pomoc třetích osob (např. oprava vázání) možná je, stejně jako např. nákup občerstvení z obchodů nebo restaurací. Účastníci závodu musí v případě ohrožení zdraví či života ostatních poskytnout potřebnou pomoc. GPS (či Glonass apod.) navigace není dovolena. GPS tracking (bez obrazovky) použít lze. Umístění kontrol zjistíte z map, které obdržíte při prezentaci. Není dovoleno používat jiné mapy než ty, které dostanete od organizátorů. Dostanete 1 voděodolnou sadu a 1 papírovou. Připomínáme dodržování pravidel slušnosti, zásad pro pohyb v přírodě, respektování soukromého vlastnictví, pokynů Horské služby a zákazů vstupu a příkazů platných nejen v Krnapu

Za pozdní příchod je penalizace. Viz níže. Vítězí tým s největším počtem bodů. Při jejich shodném počtu rozhoduje čas v cíli. Je pravděpodobné, že žádný tým nestihne navštívit všechny kontroly. Vybavení na případné lanové aktivity (kromě částí povinné výbavy) zajišťuje pořadatel.

Pokud budou muset týmy na některé z doplňkových disciplín čekat z důvodu dalších týmů ve „frontě“ před nimi, bude jim jejich čekací doba zaznamenána. O tento čas se jim prodlouží limit pro příchod do cíle.

Pokud tým dorazí do cíle v čase 00:01 až 10:00 (vteřinu až deset minut) po skončení závodu, bude mu odečteno 30bodů za každou započatou minutu. V intervalu 10:01 – 20:00 je to již 60b za každou započatou minutu. Při příchodu v rozmezí 20:01 – 30:00 se odečítá 120b/min. Za příchod po 30:00 po limitu je penalizace dalších 3.000b. Za příchod po 30:00 po limitu je penalizace dalších 3.000b za každou načatou půlhodinu. Příklad: za příchod 25:16 po časovém limitu tým „obdrží“ penalizaci 1620b.

Lékař závodu bude přítomen na Kaře nebo na trati.

Pokud bude některý ze členů týmu nucen závod předčasně ukončit (a nedorazí do cíle vlastními silami), celý tým nebude hodnocen. Organizátoři si vyhrazují právo odvolat ze závodu tým, který hrubě poruší pravidla. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Organizátoři nepřebírají odpovědnost za závodníky v případě nehody, zranění a jiných škod vzniklých při závodě. Žádná činnost není povinná, záleží na vašich schopnostech odhadnout situaci a vaše dovednosti. Každý provádí jen ty činnosti, které jsou v jeho možnostech. Doporučujeme odpovídající pojištění. Organizátoři neprovádí odvoz týmu, který se rozhodl ze závodu odstoupit. Účastníci Krkonošského survivalu (KS) souhlasí se zveřejněním fotografií a video záběrů pořízených během závodu s použitím k propagaci KS bez nároku na honorář.

Protesty musí být podány do 30min po konci závodu v kanceláři závodu, vklad 300Kč. Vratný při uznání protestu.

Sponzoři
Partneři